W 90 rocznicę powstania 26 Dywizji Piechoty

Skierniewice świętowały 90 rocznicę powstania 26 Dywizji Piechoty. Odsłonięto trzy tablice upamiętniające stacjonowanie w naszym mieście Dowództwa 26 Dywizji Piechoty i wchodzących w jej skład 18 Pułku Piechoty i 26 Pułku Artylerii Lekkiej.

Organizatorem uroczystości rocznicowych było Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty. – Tablice i wyryte na nich inskrypcje będą drogowskazem naszej tożsamości narodowej, będą mówić o wartościach nadrzędnych, jakimi są: pamięć, tradycje bojowe i patriotyzm – mówił Jan Czubatka, prezes stowarzyszenia.

Po mszy św. odprawionej w kościele garnizonowym uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu orkiestry 37 pp Clonovia z Klonowca, która gościła w Skierniewicach już nie po raz pierwszy. Delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem 26 dp., a następnie odsłonięte i poświęcone zostały trzy tablice: dwie przy ul. Batorego i jedna przy ul. Kilińskiego. Uroczystość zakończyła się przeglądem grup rekonstrukcyjnych, w tym naszej skierniewickiej i defiladą pododdziałów.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: poseł Dorota Rutkowska, prezydent Skierniewic Leszek Trębski, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej płk Ryszard Najczuk oraz płk Zbigniew Zaręba, przedstawiciele stowarzyszeń, kombatanci, służby mundurowe oraz grupy rekonstrukcyjne.

26 Dywizja Piechoty – jednostka piechoty Wojska Polskiego II utworzona została w wyniku reorganizacji armii polskiej po wojnie polsko – bolszewickiej w październiku 1921 r. Pierwszym dowódcą dywizji był gen. Edmund Hauser ostatnim – płk dypl. Adam Brzechwa-Ajdukiewicz. Dywizja prowadziła działania zbrojne podczas kampanii wrześniowej – krwawe boje w bitwie nad Bzurą. Zadaniem 26 dp było opanowanie lasów bolimowskich i Skierniewic, tworząc powiększony korytarz o 30 kilometrów ułatwiający dostęp armii Poznań i Pomorze do Warszawy. Z powodu przeważających sił lotniczych i zmotoryzowanych wroga plan nie powiódł się. Dywizja została rozformowana jeszcze w 1939 r.