Ustawa przedszkolna

Niższe opłaty dla rodziców, więcej miejsc w przedszkolach i wsparcie dla samorządów – to główne założenia zmian zaproponowanych w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W Sejmie rozpoczęły się prace nad zmianami ustawowymi w zakresie edukacji przedszkolnej.

Już od września tego roku każda kolejna godzina pobytu dziecka w przedszkolu powyżej pięciu bezpłatnych ustawowych godzin finansowanych przez gminę będzie kosztowała rodziców maksymalnie 1 zł.

Od września 2015 r. każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej, a od września 2017 r. takie samo prawo przysługiwać będzie również 3-latkom.

Zmiany w ustawie zmierzają więc do systematycznego zwiększania miejsc w przedszkolach, aby do roku 2017 zapewnić je wszystkim chętnym, tj. objąć docelowo wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat.

O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach zadbają gminy, dla których prowadzenie tych placówek jest zadaniem własnym. Miejsca takie będą organizowane zarówno w przedszkolach prowadzonych przez gminę, ale również niepublicznych o ile zdecydują się one przyjąć zasady takie jak w przedszkolach gminnych (niskie opłaty dla rodziców -maksymalnie złotówkę za każdą dodatkową godzinę, czy takie same zasady rekrutacji).

Aby gminy miały fundusze na wprowadzenie niskich opłat dla rodziców i zapewnienie miejsc dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat, rząd proponuje wprowadzić stałą dotację dla gmin z budżetu państwa. Po raz pierwszy tzw. dotacja przedszkolna zostanie przekazana gminom jeszcze w tym roku, na okres wrzesień-grudzień 2013 r. Będzie to kwota 504 mln zł. , co w przeliczeniu na jedno dziecko daje 414 zł. Będą to środki przede wszystkim na obniżenie opłat dla rodziców w ostatnim kwartale tego roku. Propozycja ta ma dotyczyć również dzieci 6-letnich odbywających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolach lub szkolnych „zerówkach”.

Już w przyszłym roku dotacja dla gmin ma wynieść 1,6 mld zł (1242 zł na jedno dziecko). W kolejnych latach dotacja będzie zwiększana o wskaźnik inflacji.

Oferta dla przedszkoli niepublicznych oczywiście pozostanie. Od 1 września 2015 r. te z nich, które dobrowolnie podporządkują się zasadom płatności ustalonym uchwałami rad gmin dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy, będą otrzymywały dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym (obecnie przedszkola niepubliczne dostają dotację 75 proc.).

Oczywiście jak zawsze wszelkie zmiany budzą wątpliwości. wiążą się z dodatkowymi zadaniami, a to burzy spokój pracy. Wiem też, że wiele samorządów czeka na te zmiany i przygotowuje się do nich. Wszystko to z korzyścią dla naszych dzieci. Do dalszych prac nad nowelizacjami powołana została podkomisja.