Urodziny Skierniewic

562 lata temu Skierniewicom nadano prawa miejskie. Jubileusz świętowano 19 lutego. Uroczysta gala odbyła się w kinoteatrze „Polonez”. Wybrała się na nią, z najlepszymi życzeniami dla swojego rodzinnego miasta i jego mieszkańców, poseł Dorota Rutkowska.

Każdego roku podczas obchodów przyznawane są prestiżowe wyróżnienia: Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice, Wokulski Roku i Perła Skierniewic.

Honorowymi Ambasadorami Miasta Skierniewice zostali: Piotr Bigos, kierownik kina „Polonez” (w kategorii osoba fizyczna) i Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty (w kategorii podmiot prawny). Wyróżnienia trafiają do tych, którzy swoimi osiągnięciami pozytywnie wpływają na wizerunek miasta, przyczyniając się do jego promocji.

Tytuł i statuetka Wokulski Roku przyznawane są właścicielom przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesom i dyrektorom osiągającym dobre wyniki ekonomiczne, a jednocześnie przestrzegającym zasad etyki prowadzenia biznesu oraz wspierającym działania społeczne i charytatywne. To wyróżnienie w tym roku otrzymali: Hotel Dworek Małgorzaty Burzyńskiej i Kancelaria Brokerska Modus (w kategorii firmy małe), Maria i Czesław Dobrzyńscy, właściciele przedsiębiorstwa usługowo-budowlanego i Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Bielany Bis” (w kategorii firmy średnie i duże) oraz Gospodarstwo Rolne Michała Topolskiego (w kategorii grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne).

Wyróżnienia „Perła Skierniewic” nadawane są osobom fizycznym i podmiotom prawnym, których codzienna działalność i osiągnięcia umacniają integrację społeczną mieszkańców miasta, wpływającą pozytywnie na jego wizerunek. Dostały je: Teresa Kania (pielęgniarka), Urszula Kowalska (utalentowana śpiewająca nastolatka), Janina Szafrańska (przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku) i Elżbieta Jędrzejewska (lekarz neonatolog).

fot. Głos Skierniewic i Okolicy/eglos.pl, infoskierniewice.pl, Urząd Miasta Skierniewice/IloveSKC, Dziennik Łódzki/skierniewice.naszemiasto.pl