Turniej sołectw

Prawie 100 osób rywalizowało w Pierwszym Turnieju Sołectw Gminy Kowiesy, który odbył się w Jeruzalu 12 czerwca br. Były to reprezentacje kilku wsi z terenu gminy. Wśród zaproszonych gości była Dorota Rutkowska, poseł na Sejm RP.

Na turniej składało się pięć konkursów: kulinarny, w którym zawodnicy zaprezentowali potrawy regionalne; plastyczny pod hasłem „Sołectwo moich marzeń”; muzyczny, w którym śpiewano piosenki z własnym tekstem; taneczny oraz konkurs dla sołtysów pod hasłem „W moim sołectwie najpiękniejsze jest/są…”

1

2

3

4

5

6

7

9

fot. eglos.pl