Święto Policji w Skierniewicach

W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach świętowano w piątek,
20 lipca. Tutejsi policjanci otrzymali awanse i odznaczenia. Komendant
miejski policji mł. insp. Tomasz Józefiak swoje odznaczenie odebrał podczas
uroczystości wojewódzkich w Piotrkowie Tryb.

Poseł Dorota Rutkowska dziękowała skierniewickim policjantom za miniony
rok służby, który był wyjątkowy ze względu na organizację EURO 2012 i
wzmożoną mobilizację wszystkich służb mundurowych odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo. – Moje szczególnie ciepłe życzenia kieruję pod adresem
pana komendanta, który pełni swoją funkcje w Skierniewicach od niedawna.
Życzę wielu sukcesów. Zapraszam i zachęcam do współpracy. Wszystkim
funkcjonariuszom życzę satysfakcji z pracy na rzecz naszego bezpieczeństwa
i życzliwości mieszkańców naszego miasta i powiatu – mówiła poseł podczas
uroczystości.