Studenci gośćmi posłanki

Prawie 50 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach zwiedziło 8 grudnia Sejm. Słuchacze kierunków: Administracja, Finanse i rachunkowość oraz Pielęgniarstwo pojechali do Warszawy na zaproszenie poseł Doroty Rutkowskiej.

Razem z nimi do stolicy wybrały się: dr Barbara Dembowska – dziekan Wydziału Ekonomii i Administracji, dr Kazimiera Nowak-Sapota – dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, dr Joanna Soin – dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych oraz Hanna Lewandowska – wykładowca na Wydziale Ekonomii i Administracji.

Goście posłanki wysłuchali wykładu na temat polskiego parlamentaryzmu, zwiedzili wybrane budynki sejmowe, obserwowali również obrady Sejmu.

Młodzież ze skierniewickiej PWSZ była tego dnia także w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Wzięła udział w zajęciach pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej.

fot. Biuro Poselskie Doroty Rutkowskiej