Spotkanie Zespołu ds. Afryki

Parlamentarny Zespół ds. Afryki spotkał się z delegacją Narodowego 
Instytutu Studiów Politycznych i Strategii z Nigerii. Delegacja liczyła 30 osób 
reprezentujących różne dziedziny życia publicznego tego kraju. Spotkanie 
poprowadził poseł John Godson, przewodniczący Zespołu, z pochodzenia 
Nigeryjczyk.

Gości interesowało wiele kwestii. Pytano zarówno o sprawy związane z 
organizacją i funkcjonowaniem polskiego parlamentu, jak i zarządzaniem 
kraju. Polskich posłów pytano o ocenę bezpieczeństwa podczas EURO 2012, a 
także współprace ze związkami zawodowymi. Poruszano tematy gospodarcze i 
społeczne. Poseł Dorota Rutkowska, wiceprzewodnicząca Zespołu, nawiązała 
kontakt z Oyibo Nwaneri, przewodniczącą Izby Reprezentantów ds. Kobiet i 
Rozwoju Społecznego.