Spotkanie dla rolników

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania przez rolników i mikroprzedsiębiorców dofinansowania ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, dostępnych w 2013 roku, organizują: Dorota Rutkowska – poseł na Sejm RP, Mirosław Belina – starosta powiatu skierniewickiego oraz Konstanty Marat – prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia br. w godz. 10 – 12 w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach (w sali 104). Poprowadzą je przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Skierniewickiej Izby Gospodarczej Lider Partnerstwa Naturowego w Województwie Łódzkim.

Porządek spotkania:

1) Omówienie zasad kryteriów przyznawania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w województwie łódzkim” – w ramach naboru wniosków 27 marca – 23 kwietnia 2013r.

2) Omówienie zasad kryteriów przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 312 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – w ramach naboru wniosków 15-26 kwietnia 2013r.

3) Prezentacja koncepcji Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu Skierniewickiej Izby Gospodarczej (46) 832 10 59.