Skierniewiczanie na rowerach

Ponad 600 osób wzięło udział w VIII Prezydenckim Rajdzie Rowerowym Lato 2012, który odbył się w niedzielę, 9 września. Wśród uczestników imprezy tradycyjnie już znalazła się Dorota Rutkowska, poseł na Sejm RP.Mająca około 30 kilometrów trasa wiodła od Rynku przed Ratuszem, przez Samice, Kamion, Suliszew, Trzcianną, Strobów, Balcerów do Dębowej Góry. Podczas postojów w poszczególnych miejscowościach uczestnicy mogli wysłuchać historii związanych z ziemią skierniewicką, a na terenie zespołu dworsko-parkowego w Dębowej Górze zorganizowano grilla oraz zawody.