Skierniewicki UTW w Sejmie

Grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skierniewic odwiedziła gmach Sejmu. Goście zapoznali się z historią polskiego parlamentu, a z galerii sejmowej obserwowali trwające akurat obrady. Na sali plenarnej trwało pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2013. Obecny był premier i większość Rady Ministrów. Z seniorami spotkali się skierniewiccy posłowie: Dorota Rutkowska, Krystyna Ozga i Dariusz Seliga. Opowiadali o swojej pracy – wszyscy powołani są różnych komisjach – i o codziennym życiu na Wiejskiej, podczas obrad Sejmu. Posłowie obiecali spotkać się ze słuchaczami UTW na zajęciach w Skierniewicach.