Sejm Dzieci i Młodzieży

Wojewódzkie podsumowanie XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyło się 8 czerwca w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Wzięła w nim udział poseł Dorota Rutkowska. – Bardzo cieszy mnie to, że wśród przedstawicieli województwa łódzkiego, czyli wśród 14 dwuosobowych zespołów, aż pięć zespołów wywodziło się w tym roku ze Skierniewic i okolicy – mówi parlamentarzystka.

SDiM jest akcją propagującą od 1994r. parlamentaryzm wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Składa się z 460 posłów, kadencja młodych posłów trwa rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca – w Dzień Dziecka. Mandat poselski przyznaje się kandydatom na podstawie konkursu literackiego. Tematem przewodnim ostatniej sesji SDiM  było: „Miejsce młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. W pracy młodych parlamentarzystów pomagają marszałkowie Sejmu RP.

Każde z szesnastu województw otrzymuje  proporcjonalną liczbę mandatów do liczby uczniów w danym województwie. Województwo łódzkie w tym roku reprezentowało 14 dwuosobowych zespołów (m.in.: dwa ze Skierniewic, dwa z Makowa i jeden z Godzianowa).

 

XXI sesja11

 

XXI sesja12

 

XXI sesja10

 

XXI sesja13

fot. Urząd Miasta Skierniewice