Samorządy będą płacić mniej za oświetlenie dróg

Około 80 mln zł rocznie pozostanie w budżetach gmin dzięki nowelizacji ustawy Prawo energetyczne przygotowanej przez posłów Platformy Obywatelskiej. Projekt został przegłosowany na posiedzeniu Sejmu 24 kwietnia 2015 r. Spośród 433 posłów biorących udział w głosowaniu tylko pięciu było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu. Poseł Dorota Rutkowska była przedstawicielem wnioskodawców, a następnie sprawozdawcą połączonych Komisji: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które rozpatrywały projekt. Należy dodać, że przez kilkanaście miesięcy zabiegała o wprowadzenie tych zmian w prawie.

_DSC0764

fot. Biuro Prasowe KP PO

Nowelizacja spowoduje, że gminy nie będą płacić za oświetlenie autostrad, dróg ekspresowych i części dróg krajowych przebiegających poza terenami zabudowy (są to głównie obwodnice). Te zobowiązania przejmie GDDKiA.

Obowiązujące obecnie przepisy pochodzą z 2003 r. Wówczas został nałożony na samorządy obowiązek płacenia za oświetlenie wszystkich kategorii dróg znajdujących się ich terenie. Wprawdzie zwiększono wówczas udziały samorządów w podatku PiT i CiT, ale w tamtym czasie mieliśmy w kraju zaledwie ok. 700 km autostrad i dróg ekspresowych łącznie. W 2007 było ich 900 km, a teraz mamy ponad 3000 km! Czyli tam gdzie 12 lat temu było pole, teraz przebiegają nowoczesne drogi.

Nasza ustawa precyzyjnie określa za co będzie płaciła gmina, a za co GDDKiA, z uwzględnieniem ważnego kryterium przy tym podziale, jakim są potrzeby mieszkańców.

Za oświetlenie dróg o charakterze wyłącznie tranzytowym czy regionalnym zapłaci GDDKiA. Natomiast za oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ale także krajowych przebiegających w granicach zabudowy, czy część dróg krajowych przeznaczonych dla ruchu pieszych lub rowerów, a więc te miejsca, które służą społecznościom lokalnym, pozostaną w gestii gmin.

Problem w skali kraju dotyczy ponad 1400 gmin (ok. 60 proc. wszystkich gmin w Polsce) oraz 8 miast na prawach powiatu. Samorządy finansują oświetlenie ponad 950 nie swoich węzłów i ponad 6850 skrzyżowań. Szacuje się, że jest to rocznie ok. 80 mln zł, które pozostaną w gminach i będą przeznaczane na potrzeby mieszkańców. Jako przykład można tu podać  gminę Kowiesy w powiecie skierniewickim. Przez teren gminy przebiega kilkukilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8, na którym znajdują się dwa duże węzły. Za ich oświetlenie gmina płaci rocznie ok. 200 tys. zł. W niespełna 10-milionowym budżecie rocznym gminy, ta kwota jest poważnym obciążeniem.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu. Teraz trafiła do Senatu. Jeśli Senat nie wniesie poprawek zostanie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP. Jeśli natomiast Senat zgłosi poprawki, ustawa wróci jeszcze do Sejmu.