Rozmowy o skierniewickiej uczelni

Poseł Dorota Rutkowska spotkała się z prezydentem Leszkiem Trębskim oraz
rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach prof.
Tadeuszem Januszem, aby porozmawiać o aktualnych problemach uczelni, a
także planach na przyszłość. Uczelnia stanowi ważny element życia i rozwoju
miasta i nierozerwalnie związana jest działaniami samorządu.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach została utworzona
z dniem 1 października 2005 r. Inauguracja roku akademickiego 2011/2012
odbyła się po raz pierwszy w nowej auli nowej siedziby szkoły przy ul.
Batorego. Są to obiekty po byłych koszarach wojskowych zrewitalizowane jako
jeden z projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego
RPO Województwa łódzkiego przy znacznym udziale środków UE oraz Miasta
Skierniewice.

Projekt unijny obudowany jest wieloma warunkami, które należy spełnić
i utrzymać określone efekty przez najbliższe pięć lat. Jednym z nich
jest utrzymanie określonej liczby studentów. Władze uczelni na bieżąco
korygują kierunki kształcenia, tak aby oferta PWSZ była atrakcyjna i
dawała absolwentom jak największe szanse na znalezienie pracy. Obecnie
uczelnia kształci na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka,
ekonomia, Finanse i rachunkowość, informatyka, kosmetologia, Ogrodnictwo,
Pedagogika, Praca socjalna i Socjologia.