Rozmawiamy o kulturze

Regionalny Kongres Kultury odbędzie się w Łodzi pod koniec października. Organizatorzy promują kongres w terenie, ale też sondują jakie tematy powinny jeszcze znaleźć się w programie. W Skierniewicach odbyło się spotkanie twórców kultury z trzech powiatów: skierniewickiego, łowickiego i rawskiego z marszałkiem województwa Witoldem Stępniem. Wzięła w nim również udział poseł Dorota Rutkowska oraz prezydent Skierniewic Leszek Trębski.

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Dorota Wodnicka przedstawiła uczestnikom wojewódzkie założenia polityki sfery kulturalnej oraz wielkość finansowania przedsięwzięć z dziedziny kultury. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek przedstawił informację na temat udziału NCK w projektach realizowanych na terenie woj. łódzkiego.

Głos zabrali również artyści ludowi, działacze, bibliotekarze, społecznicy. Zwracano uwagę na coraz mniejsze zainteresowanie sztuką ludową i brak następców. Z żalem podkreślano, że w szkołach nie ma już, jak dawniej, zajęć muzycznych czy plastycznych.

Poseł Dorota Rutkowska, jeszcze niedawno wiceprezydent miasta odpowiedzialny m.in. promocję podkreśliła, że wzorem Forum Promocji Województwa Łódzkiego mogłyby odbywać się cykliczne spotkania na temat właśnie kultury. Byłaby to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, poznawania propozycji różnych środowisk związanych z kulturą. Apelowała również o częstsze kontakty z posłami w sprawach, które mogłyby znaleźć rozwiązania legislacyjne.

Marszałek Witold Stępień zapewnił, że kongres będzie wydarzeniem, które planuje się powtarzać w latach następnych, a diagnozy stanu kultury w województwie pozwolą ocenić jakie tematy powinny być poruszane w trakcie dyskusji i zajęć panelowych.