Rocznica wybuchu II wojny światowej

78 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. W Skierniewicach, jak co roku 1 września, składane są kwiaty i zapalane znicze na grobach poległych w kampanii wrześniowej. Na Cmentarzu św. Józefa znajdują się mogiły: kpr. Eugeniusza Jażdża (Westerplatczyka), mjr. Teofila Bonieckiego, kpt. Mieczysława Hali i por. Mariana Himmela (polegli w bitwie nad Bzurą) oraz płk. Adama Nadachowskiego (zginął w bitwie pod Jeżowem).

– W ciągu sześciu lat wojny zginęło ponad 60 mln ludzi. W 2009 r. Instytut Pamięci Narodowej podał, że liczba polskich ofiar tamtej wojny wynosi blisko 6 mln osób. Tego nie wolno zapominać! – mówi poseł Dorota Rutkowska, która uczestniczyła w skierniewickiej uroczystości.

fot. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic/Izba Historii Skierniewic