Roczne urlopy dla rodziny

536527_10151521100978216_1247738214_nPrzyjęliśmy nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka. Jest to jedna z najważniejszych ustaw dotycząca polityki prorodzinnej.

– Po wejściu w życie nowelizacji, płatny urlop rodzicielski będzie wynosił 52 tygodnie, na które składać się będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

– Ustawa daje elastyczność w dzieleniu się urlopem między rodzicami.

– Urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe czyli także pracujących na umowach zlecenie i samozatrudnionych.

– Planowany termin jej wejścia w życie to 17 czerwca. Jest to warunek, aby rocznym urlopem rodzicielskim mogli zostać objęci wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r., którzy obecnie przebywają na urlopach macierzyńskich, bądź dodatkowych.

– W chwili obecnej w okresie płatnego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Po przyjętej nowelizacji zasiłek macierzyński będzie wynosić 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni urlopu i 60 proc. wynagrodzenia w okresie następnych 26 tygodni.

– Jeśli matka urodzonego dziecka od razu zadeklaruje, że będzie chciała skorzystać z całości urlopu – 52 tygodni, to przez cały ten czas wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

– Urlop macierzyński, tak samo jak ma to miejsce teraz, będzie można rozpocząć przed porodem. Będzie można wykorzystać maksymalnie 6 tygodni.

– Urlop dodatkowy i urlop rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym niż pół etatu).

– Z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać jednocześnie oboje rodzice. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Łączne korzystanie z urlopu nie będzie możliwe w przypadku urlopu dodatkowego i macierzyńskiego.

– Przyjęliśmy również jedną poprawkę, która zakłada, że bezpłatny urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystany przez rodzica do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a nie do 4. jak ma to miejsce teraz.

– Ustawa trafi teraz do Senatu.

Dorota Rutkowska

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ