Rawa wreszcie przejezdna

4695.jpg.mini_x640_y480.w_125 października w Rawie Mazowieckiej, po 2,5 roku, oddano do użytku inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną. Jej koszt to ponad 82 mln zł (brutto). Finałowym momentem było otwarcie zmodernizowanej przepompowni ścieków przy ul. Jerozolimskiej. Wzięła w nim udział poseł Dorota Rutkowska.

Inwestycję sfinansowano ze środków Unii Europejskiej (ponad 50 mln zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (ponad 20 mln zł), budżetu miasta (7,7 mln zł).

W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 2 km w ulicach: Aleksandrówka, Południowa, Zamkowa Wola, Kolejowa. Wybudowano nowy wodociąg o długości 3 km w ulicach: Mszczonowska-Biała, Zamkowa Wola, Opoczyńska, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Warszawska i Łowicka.

rawa 25.10.2013r.

Poddano renowacji sieć wodociągową o łącznej długości 5 km w ulicach: Faworna, Słowackiego do Łowickiej, Niepodległości, Ks. Skorupki, Zatylna, Pl. Piłsudskiego, Miła, Reymonta, Konstytucji 3-go Maja, Krakowska, Polna, Południowa, Wodna, Jerozolimska, Wyszyńskiego, Pl. Wolności, Kilińskiego.

Wybudowano też sieć kanalizacji sanitarnej o długości 8 km. Poddano renowacji fragmenty kanalizacji o długości 2 km. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 3 km.

Dokonano również przebudowy oczyszczalni ścieków w Żydomicach.

4717.jpg.mini_x640_y480.w_1Źródło: www.kochamrawe.pl