Profesor Adamicki dziękuje

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach profesor Franciszek Adamicki skierował list do poseł Doroty Rutkowskiej z podziękowaniem za współpracę. – Jest mi bardzo miło. Dla mnie również był to czas wielu nowych doświadczeń i wyzwań jako posła. Nigdy nie zapominam skąd pochodzę. Skierniewice są mi najbliższe, a Instytut jest wizytówką mojego miasta. To był bardzo trudny okres dla Instytutu i Pana Dyrektora, wiązał się bowiem z wieloma zmianami wynikającymi z połączenia dwóch instytutów – sadownictwa i kwiaciarstwa oraz warzywnictwa. Ja również dziękuję Panu Profesorowi za te wspólne działania i życzę jeszcze wielu lat owocnej pracy na rzecz Instytutu – mówi parlamentarzystka.

3

Untitled.FR12