Prawie milion Polaków mówi NIE reformie edukacji

Ponad 900 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczącym reformy oświaty trafiło wczoraj (20.04) do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego, który wspólnie z partiami opozycyjnymi, stowarzyszeniami, organizacjami i ruchami społecznymi popierającymi pomysł, przez ponad dwa miesiące zbierał poparcie Polaków.

Z wnioskiem o ogólnokrajowe referendum może wystąpić 500 tys. osób. Decyzję o przeprowadzeniu bądź nie referendum podejmuje Sejm.