Pół wieku Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach

Jubileusz 50. lecia istnienia świętował Zespół Szkół nr 4 im. ppłk. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach, popularnie jeszcze wciąż nazywany przez mieszkańców osiedla „szkołą rawentowską”. W uroczystościach wzięli udział nauczyciele, uczniowie, rodzice, absolwenci, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, wśród nich poseł Dorota Rutkowska, prezydent miasta Leszek Trębski, a także przyjaciel szkoły Jerzy Kobacki z małżonką. Wydarzenie uczczone zostało wspólnym posadzeniem drzewa na terenie szkoły. 
Szkoła została założona w roku 1962 i przez wiele lat kształciła pracowników dla tutejszego zakładu urządzeń wentylacyjnych i odpylających najpierw Chemostal, później Rawent. Przetrwała trudne momenty, szczególnie wtedy gdy zakład przestał istnieć. Obecnie szkoła oprócz ważnej roli edukacyjnej, pełni również rolę społeczną, integrującą lokalne środowisko. Jest to niezwykle ważne na osiedlu położonym z dala od centrum miasta.

Przez 50 lat mury szkoły opuściło ponad 3000 absolwentów, w tym 500 uczniów gimnazjum.