Piosenki w różnych językach

Finał 12. edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki w Językach Obcych odbył się w Skierniewicach 3 grudnia. Na scenie kinoteatru „Polonez” zaprezentowało się około 140 młodych artystów. Gimnazjaliści śpiewali po angielsku, niemiecku, rosyjsku i francusku. Oceniani byli pod względem poprawności językowej, sposobu prezentacji i ogólnego wrażenia artystycznego. Organizatorem przedsięwzięcia było Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach. Patronat nad konkursem objęła między innymi poseł Dorota Rutkowska.

Pierwsze miejsce w kategorii język angielski zajęło Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej. Zwycięzcą w kategorii język niemiecki zostało Gimnazjum nr 2 w ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach, a Gimnazjum nr 2 im. Hanny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej wygrało w kategorii język rosyjski. Pierwsze miejsce w kategorii język francuski zajęło Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu. Przyznano również nagrody: publiczności, za najlepszą charakteryzację i choreografię oraz za osobowość taneczną.

Celem konkursu jest szerzenie idei integracji europejskiej, aktywizacji środowisk szkolnych, promowanie młodzieży uzdolnionej muzycznie i językowo oraz umożliwienie wspólnego muzykowania.

1

02

2

3

4

5

6

7

8

fot. Głos Skierniewic i Okolicy