Pani poseł czyta Sienkiewicza

W Szkole Podstawowej nr 1 w Skierniewicach trwa akcja „Wielkie czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza”. Zorganizowano ją z okazji 100-lecia szkoły, noszącej imię pisarza. 25 stycznia uczniowie słuchali fragmentu „W pustyni i w puszczy”, który przeczytała im poseł Dorota Rutkowska. – Miło mi, że w ten właśnie sposób mogłam włączyć się w jubileusz szkoły, ale również podkreślić, że rok 2016 jest Rokiem Henryka Sienkiewicza – mówi posłanka.

Podczas wcześniejszych spotkań – w październiku, listopadzie, grudniu i styczniu – dzieci poznały fragmenty „Janka Muzykanta”, „Quo Vadis” i „Pana Wołodyjowskiego”. Czytali im m.in.: Jarosław Chęcielewski, wiceprezydent Skierniewic i Andrzej Melon, przewodniczący Rady Miasta Skierniewice. – Powieść „W pustyni i w puszczy”, jest chyba najbardziej znaną i lubianą przez dzieci książką Henryka Sienkiewicza. Głośne czytanie nie jest łatwe, wymaga dobrej dykcji. A słuchacze oceniali także moje umiejętności aktorskie – śmieje się pani poseł. – Niemniej było to niezapomniane przeżycie i spotkanie z uczniami „Jedynki”, a także z Nel i Stasiem – dodaje.

Rok 2016, uchwałą Sejmu RP z 22 grudnia 2015r. jest ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. Okazją do podjęcia tej uchwały jest 100. rocznica śmierci i 170. rocznica urodzin Noblisty, przypadająca właśnie w tym roku. Uzasadnienie do uchwały Sejmu można przeczytać na stronie http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/33_u/$file/33_u.pdf

FOT5396

FOTC256

FOTA1D

fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skierniewicach