Pamięć o bohaterach

Święto Pułkowe 18 Pułku Piechoty, 26 Pułku Artylerii Lekkiej oraz 26 Dywizji
Artylerii Ciężkiej obchodzone było w Skierniewicach 17 czerwca. Pamięć o
bohaterach narodowych kultywuje w naszym mieście powołane przed kilku laty
Stowarzyszenie Tradycji 26 Dywizji Piechoty. Członkiem Stowarzyszenia jest
posłanka Dorota Rutkowska, która także uczestniczyła w uroczystościach.

Jednym z priorytetowych celów Stowarzyszenia było utworzenie Grupy
Rekonstrukcyjnej. Zadanie zostało wykonane. Młodzi ludzie biorą udział
we wszystkich uroczystościach na terenie miasta. Nie mogło ich zabraknąć
również na podczas święta pułkowego. Pełnili wartę honorową przy obelisku,
wzięli udział w mszy św., a następnie w defiladzie. Inicjatorem powołania
Stowarzyszenia był obecny radny Jan Czubatka, pasjonat historii.