Tu jest Polska! – wołali maszerujący

Około 50 tysięcy osób uczestniczyło w Marszu Wolności, który odbył się w Warszawie 12 maja. Wydarzenie zorganizowały już po raz trzeci: Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Komitet Obrony Demokracji. Zgromadzeni przeszli z ronda de Gaulle’a na Plac Zamkowy.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zorganizował Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wydarzenie zainaugurowano w Skierniewicach 11 maja, w obecności m.in. poseł Doroty Rutkowskiej. 12 i 13 maja impreza odbyła się w Poddębicach i Łasku. Te trzy samorządy najaktywniej w województwie ubiegają się o środki unijne. 

Dzień Strażaka

Miejsko-gminny Dzień Strażaka obchodzono 5 maja w Żelaznej w gm. Skierniewice. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Wszystkich Świętych. Uczestniczyła w nich ubrana w galowy strój strażacki poseł Dorota Rutkowska, która jest członkiem jednostki OSP w Mokrej Lewej.

Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja, uchwalona w 1791 roku, była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Nowoczesną na ówczesne czasy. Formalnie zniosła liberum veto, wolną elekcję zamieniła na monarchię dziedziczną, zrównała politycznie mieszczan i szlachtę, a chłopów objęła ochroną państwa. Wprowadziła trójpodział władzy: ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą.

200 metrów flagi

2 maja – Dzień Flagi. Skierniewicka była w tym roku najdłuższa w województwie łódzkim. Miała 200 metrów. Spod ratusza do parku przeniosło ją 500 mieszkańców miasta. Wśród nich była Dorota Rutkowska, poseł na Sejm RP. Wydarzenie zorganizował Hufiec ZHP Skierniewice.

Abiturienci z Prusa

Uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach zakończyli rok szkolny. Uroczystość odbyła się 27 kwietnia. Wśród zaproszonych gości była poseł Dorota Rutkowska.

30-lecie RKA „Ametyst”

Rodzinny Klub Abstynenta „Ametyst”, prowadzony przez Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst”, działa już 30 lat. Klub skupia ludzi, którzy chcą przestać pić i nie piją alkoholu. 14 kwietnia członkowie i sympatycy świętowali jubileusz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skierniewicach.