Oczyszczalnia w Nowym Dworze

Oczyszczalnię ścieków w Nowym Dworze (gm. Nowy Kawęczyn) otwarto 21 lipca. Jedną z osób przecinających wstęgę była Dorota Rutkowska, poseł na Sejm RP.

Kawęczyński obiekt jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w regionie. Kosztował 3,4 mln zł, z czego 2 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 450 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, reszta – z budżetu gminy.

Oczyszczalnię w Nowym Kawęczynie wybudowano w terminie, co przy tak dużych inwestycjach nie zdarza się dziś często.