Konwent z ministrem

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej był gościem Konwentu Starostów Województwa Łódzkiego. Konwent tym razem obradował w Skierniewicach. Ze starostami spotkała się także wojewoda Jolanta Chełmińska oraz poseł Dorota Rutkowska.

Minister Męcina przywiózł samorządowcom dobrą wiadomość o uruchomieniu ministerialnej rezerwy dla urzędów pracy na aktywizację osób bezrobotnych. Na przykład skierniewicki PUP otrzyma dodatkowo 650 tys. zł. Starostowie informowali ministra o problemach związanych z realizacją przepisów ustawy o pieczy zastępczej. Powiaty nie mają środków na zawodowe rodziny zastępcze. Uczestnicy konwentu rozmawiali również na temat komunikacji elektronicznej. Urząd Wojewódzki w Łodzi postawił sobie za cel zmaksymalizowanie korespondencji drogą elektroniczną między urzędami. Obniży to znacznie koszty i skróci czas wymiany dokumentów i informacji. Rocznie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wpływa blisko 200 tys. listów. Przy cenach przesyłek 1,60 zł za list zwykły do 3,80 za polecony łatwo policzyć, że oszczędności dla urzędów mogą być bardzo duże. Harmonogram wdrażania systemu elektronicznego zakłada okres przygotowawczy do 1 lipca 2013 r., przez następne pół roku będzie testowany i wdrażany. Od 1 stycznia 2014 r. stanie się codzienną praktyką. Wojewoda Jolanta Chełmińska stawia na nowoczesną administrację w woj. łódzkim.

– To spotkanie ze starostami było również dla mnie bardzo ważne. Pracuję w sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i z pewnością uwagi, które zgłaszali samorządowcy będą dla nas cenne w procesach legislacyjnych. A jest tego dużo: opieka społeczna, funkcjonowanie szpitali, finanse samorządowe, prawo budowlane. Są to tematy znajdujące się obecnie w pracach sejmowych komisji i podkomisji – mówi Dorota Rutkowska.