Konwent PWSZ w Skierniewicach

Konwent I kadencji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach rozpoczął swoją działalność 22 października 2012 r. W skład Konwentu weszło 26 osób reprezentujących różne środowiska: Sejm RP, administrację rządową, samorząd wojewódzki, miejski, powiatowy i gminne, władze uczelni, przedsiębiorców, najważniejsze instytucje działające w Skierniewicach. Zaproszenie do udziału w Konwencie otrzymała również poseł Dorota Rutkowska.

Konwent jest organem opiniotwórczym. To tutaj można wypracować działania uczelni, możliwe do zrealizowania, mające wpływ na rozwój lokalny, które jednocześnie będą zgodne z oczekiwaniami władz państwowych i samorządowych, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, organizacji pracodawców.

Do kompetencji Konwentu należy opiniowanie sprawozdań rektora z działalności uczelni, opiniowanie strategii uczelni, wnioskowanie o uruchomienie nowych kierunków kształcenia, inicjowanie współpracy z innymi jednostkami w zakresie kształcenia i badań naukowych, kreowanie pozytywnego wizerunku PWSZ, czy udzielanie wsparcia w staraniach o pozyskanie środków finansowych.

Podczas pierwszego posiedzenia rektor PWSZ prof. Tadeusz Janusz wręczył zaproszonym osobom akty powołujące je w skład Konwentu. Wybrano także przewodniczącego, którym został prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski oraz zastępcę przewodniczącego – Pawła Bejdę, wicewojewodę Łódzkiego.