Konsultacje strategii innowacji

Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 poświęcone było spotkanie, które odbyło się w Łowiczu 15 marca. Projekt Strategii przygotowała firma Deloitte Business Consulting S.A. Uczestnicy spotkania – m.in.: samorządowcy, naukowcy, przedsiębiorcy – mieli możliwość wypowiedzieć się na temat powstającego dokumentu, poprzez co aktywnie włączyli się w formowanie jego ostatecznego kształtu, szczególnie w obszarach bezpośrednio dotyczących północno-wschodniej części województwa. W konsultacjach wzięła udział poseł Dorota Rutkowska.

Regionalna Strategia Innowacji to dokument regionu przygotowywany na okres programowania 2014 – 2020. Komisja Europejska stawia na badania naukowe, nowe technologie i innowacje do wdrażania przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorstwach. – Każdy region określa swoje cele strategiczne i specjalizację. Oczywiście muszą być one oparte o realne możliwości regionu, posiadany potencjał. Te dokumenty będą niezwykle ważne przy podziale środków w następnym okresie finansowania. Chodzi o to, aby pieniądze z Unii Europejskiej zostały wydane, zainwestowane jak najbardziej efektywnie i aby wyraźnie wpłynęły na rozwój poszczególnych obszarów objętych pomocą europejską – mówi posłanka. – Bardzo mnie cieszy, że województwo łódzkie tak odpowiedzialnie podeszło do przygotowania strategii. Z zapewnień dyrektora Jacka Skwierczyńskiego z Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wynika, że zmierzamy do finału, a przed nami są jedynie dwa województwa: śląskie i małopolskie – dodaje.

W Łódzkiem określono cztery kluczowe obszary technologiczne: biotechnologie, nanotechnologie i materiały funkcjonalne, mechatronikę oraz technologie informatyczne. Jeśli chodzi o specjalizacje regionalne to: zaawansowane materiały budowlane, energetyka (w tym OZE), medycyna, farmacja, kosmetyki, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze a także nowoczesny przemysł włókienniczy i mody.