Konkurs wiedzy o Sejmie

konkurs_4Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu wspólnie z poseł Dorotą Rutkowską organizuje w Skierniewicach „Konkurs wiedzy o Sejmie”. Patronat nad nim objęli Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski i Starosta Powiatu Skierniewickiego Mirosław Belina.

Konkurs odbędzie się w lutym 2014r. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie. Do rozwiązania testu uczestnikom potrzebna będzie m.in. znajomość zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej.

O tym, kto weźmie udział w konkursie, decydują poszczególne szkoły. Na ustalonych przez siebie, wewnętrznych zasadach wybierają 10 uczniów, którzy będą je reprezentować. Każdy z uczniów startuje jednak jako indywidualny uczestnik konkursu.

konkurs_2

W miniony poniedziałek (28.10) w skierniewickim urzędzie miasta odbyło się krótkie spotkanie informacyjne z dyrektorami szkół. – Ponieważ udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny, tzn. szkoły nie mają obowiązku brać w nim udziału, chciałam zorientować się, czy są zainteresowane moją inicjatywą – mówi poseł Dorota Rutkowska. – Cieszy mnie fakt, że chętnych nie brakuje. Prawdopodobnie bez problemu uda się uzbierać 100 uczestników – dodaje.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Poselskim Doroty Rutkowskiej w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 8 lok. 212 do 17 stycznia 2014r. Pracownicy biura udzielają wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu (tel. 46 880 92 18, e-mail: biuro@dorotarutkowska.pl)

konkurs_1

Źródło fot.: Urząd Miasta Skierniewice