Konkurs wiedzy o Sejmie

Prawie 40 uczniów wzięło udział w szóstej edycji Konkursu wiedzy o Sejmie w Skierniewicach. 12 marca zorganizowała go, przy współpracy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, poseł Dorota Rutkowska. Jak co rok konkurs odbył się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie LO im. B. Prusa w Skierniewicach.

Do udziału w tegorocznym konkursie zostali zaproszeni uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych i liceów z terenu Skierniewic i powiatu skierniewickiego. W tym roku swoich przedstawicieli zgłosiły następujące szkoły: SP w Lipcach Reymontowskich, SP w Strzybodze, Gimnazjum św. Wojciecha w Makowie, Gimnazjum w Bolimowie, SP w Jeruzalu, SP w Żelaznej, ZSO Godzianów, a ze Skierniewic: Zespół Szkół im. Ks. St. Konarskiego, Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, Zespół Szkół nr 4, SP nr 9, SP nr 2 oraz ZSSO im. Jana Pawła II.

Test z wiedzy o Sejmie poprzedziły wykłady Patrycji Szlosowskiej i Wioletty Zakrzewskiej z Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu nt. historii polskiego parlamentaryzmu i procesu legislacyjnego.

Po raz pierwszy w historii konkursu w Skierniewicach zwycięzcami zostali uczniowie z jednej szkoły. Pierwsze miejsce zajęła Ewa Popek, drugie Mateusz Multan, a trzecie Karolina Niwicka – wszyscy z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach. Uczniów przygotowała dr Anna Olczak. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu RP, Kancelarię Sejmu, a na zaproszenie posłanki pojadą zwiedzić Sejm. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i publikacje o polskim Sejmie.

Konkurs cieszy się dużą przychylnością władz samorządowych. Osobiste gratulacje uczniom i nauczycielom złożyli: wicestarosta powiatu skierniewickiego Tadeusz Grotkowski oraz wójtowie: Andrzej Mozga z Godzianowa, Jan Słodki z Głuchowa, Marek Sałek z Lipiec Reymontowskich oraz zastępca wójta Bolimowa Patryk Kołosowski.

Pyszny pączkowy poczęstunek zapewniła Cukiernia P.Chojecki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy też dziennikarzom lokalnych mediów – Radia RSC i infoskierniewice.pl

fot. Radio RSC, infoskierniewice.pl, PWSZ w Skierniewicach, Biuro Poselskie Doroty Rutkowskiej