Kolejny zlot Szarych Szeregów

XXII Zlot Stowarzyszenia Szarych Szeregów odbył się w Budach Grabskich w dniach od 19 do 21 czerwca br. Wzięli w nim udział członkowie AK ze Skierniewic, Łodzi i Warszawy. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: poseł Dorota Rutkowska oraz władze miasta Skierniewice i harcerze.

Szaroszeregowcy spotykają się co rok w bardzo przyjemnej, koleżeńskiej atmosferze, niestety w coraz mniejszym gronie. – Mam nadzieję, że dopóki ci ludzie będą mieli tyle zdrowia i sił, aby tutaj przyjeżdżać, zloty będą się odbywać – mówi poseł Rutkowska. – Nie możemy zapomnieć o wydarzeniach z tamtych dni i o bohaterach, którzy walczyli o wolność – dodaje.

Zlot Szarych Szeregów2

Zlot Szarych Szeregów1

Zlot Szarych Szeregów5

Zlot Szarych Szeregów6

Zlot Szarych Szeregów9

fot. Urząd Miasta Skierniewice