Jubileusz na Wiosennej

65 „urodziny” świętuje w tym roku Rodzinny Ogród Działkowy im. Marii
Konopnickiej w Skierniewicach. W sobotnie popołudnie, 25 sierpnia, w
świetlicy na terenie ogrodu przy ul. Wiosennej działkowcy spotkali się, aby
wspólnie poświętować, powspominać i nacieszyć się sukcesami uprawowymi,
które zostały pięknie wyeksponowane na wystawie plonów.

Pięć lat temu ogrodowi został nadany sztandar. Teraz jubileusz był okazją do
nagrodzenia tych najwytrwalszych i najbardziej oddanych pasji działkowiczom.
Pierwszym prezesem ogrodu była Zofia Chroboczek, żona prof.. Emila
Chroboczka. Obecnie funkcję tę pełni Ignacy Strączyński. Spośród 77
działkowców aż dziesięciu uprawia ten sam ogródek, który przed 65 laty
zakładał ktoś z rodziny – rodzice, dziadkowie. Dziś ze wzruszeniem wspominają
swoje początki na Wiosennej, byłych prezesów i rygor jaki wprowadzali. – Za
prezesa Łabęckiego wszystkie alejki musiały być tak zagrabione, aby rowki po
grabiach były równiutkie – opowiada jeden z działkowców.

Oczywiście poruszano też temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego
dotyczącego ustawy o ogródkach działkowych stwierdzającego niezgodność
z konstytucją aż 24 jej artykułów. Poseł Dorota Rutkowska po raz kolejny
uspokajała, że użytkownicy nie stracą prawa do swoich działek. – Ustawę trzeba
poprawić i zapewniam, że nikt nie zamierza Państwa skrzywdzić, a ja mam
nadzieję uczestniczyć w tworzeniu tego dobrego prawa, abyście Państwo nie
musieli już przeżywać takiego niepokoju – mówiła.

Istotne są również zapisy w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a te mówią, że jest to zieleń działkowa, co gwarantuje
ogródkom nienaruszalność. Prezydent miasta Leszek Trębski przyznał, że
tereny rzeczywiście mogą być atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Jednak
dla skierniewickiego samorządu ważniejsze jest to, że z ogrodów korzystają
pokolenia skierniewiczan, tutaj odpoczywają, realizują swoje marzenia i pasje, a
także znajdują zajęcie na emeryturze.