Jan Paweł II patronem Bełchatowa

Błogosławiony Jan Paweł II jest Patronem Miasta Bełchatów. Dekret Stolicy Apostolskiej ogłosił podczas uroczystej sesji Rady Miasta Abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Uroczystości odbyły się w niedzielę, 21 października. Wzięła w nich udział poseł Dorota Rutkowska.

Z inicjatywą ustanowienia błogosławionego Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatów, wystąpiło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Zaaprobowali ją mieszkańcy miasta, władze samorządowe i po przeprowadzeniu stosownych procedur, również Stolica Apostolska.

– Uczestniczymy dziś w wydarzeniu doniosłym i historycznym dla bełchatowian dla miasta Bełchatów, ale również dla Polski. W ten sposób bowiem wzmacniany jest kult błogosławionego Jana Pawła II w naszym kraju. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby ideały Ojca Świętego towarzyszyły Państwu w codziennym życiu, a On z pewnością odpłaci swoją opieką – mówiła poseł Dorota Rutkowska w swoim wystąpieniu na sesji RM.

W uroczystej mszy św. odprawionej w ogrodach parafii farnej, celebrowanej przez Arcybiskupa Jędraszewskiego, uczestniczyło około 2 tys. mieszkańców Bełchatowa. Ze sztandarami stawili się przedstawiciele wszystkich środowisk z terenu miasta, a wśród nich: samorządowcy, górnicy, strażacy, policjanci, młodzież szkolna. Ważną częścią mszy było wprowadzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II, a następnie ich adoracja.

Prezydent miasta Marek Chrzanowski mówił, że wydarzenie jest zaszczytem dla miasta, ale też wyzwaniem i zobowiązaniem dla mieszkańców.