Inauguracja roku w WSEH

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach rozpoczęła rok akademicki 2016/2017. Uroczystość, 8 października, otworzył nowy rektor uczelni prof. dr hab. Franciszek Adamicki. Społeczności akademickiej towarzyszyła w tym dniu poseł Dorota Rutkowska.

Głównym punktem uroczystości była ceremonia immatrykulacji studentów. Wykład inauguracyjny pt. „Obrona terytorialna i jej znaczenie dla obronności Polski” wygłosił płk. dr hab. Ryszard Jakubczak.

Ten rok jest dla uczelni jubileuszowy. WSEH obchodzi 20-lecie działalności.

1

wseh-2

3

wseh-4

wseh-5

fot. Głos Skierniewic i Okolicy