Początek roku akademickiego w WSEH

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej im. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach odbyła się 3 października. W uroczystości uczestniczyła poseł Dorota Rutkowska. Podczas spotkania było przemówienie rektora uczelni prof. dr. hab. Józefa Bąkowskiego oraz wystąpienia zaproszonych gości. W części oficjalnej znalazła się też immatrykulacja studentów – nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy. Wykład inauguracyjny pt. Fitoterapia wygłosiła prof. dr hab. Joanna Nowak.

 

WSHE1

WSHE4

WSHE3

fot. Biuro Poselskie Doroty Rutkowskiej