II kadencja Konwentu PWSZ

DSC01343Uroczyste wręczenie powołań do składu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbyło się w poniedziałek, 9 września. Jest to już druga kadencja Konwentu. W jego skład wchodzą 23 osoby reprezentujące różne środowiska: parlamentarzystów, administrację rządową i samorządową wszystkich szczebli, jednostki naukowe, oświatę, pracodawców. Wśród osób wspierających uczelnię jest poseł Dorota Rutkowska.

Konwent jest ciałem opiniującym i doradczym dla senatu uczelni. Przewodniczącym na następną kadencję został ponownie prezydent miasta Leszek Trębski, a zastępcą wicewojewoda łódzki Paweł Bejda.

Rektor PWSZ w Skierniewicach prof. Tadeusz Janusz przedstawił aktualną sytuację uczelni. Do 23 września trwa rekrutacja przyszłych studentów na dziewięciu kierunkach. Największą popularnością cieszą się finanse i bankowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka i informatyka politechniczna. Nieco mniej chętnych jest na kosmetologię i ogrodnictwo, pracę socjalną, czy zupełnie nowy kierunek zarządzanie obszarami wiejskimi.

Obecnie w Skierniewicach studiuje 1250 osób, a na nowy rok akademicki planowane jest przyjęcie kolejnych 350-380 studentów. Uczelnia ma swoją siedzibę z nowoczesną bazą dydaktyczną, która powstała w budynkach dawnej jednostki wojskowej. Po gruntownej rewitalizacji koszar, możliwej dzięki wsparciu finansowemu z UE, przy ul. Batorego zlokalizowany jest kompleks uczelniany. Od tego roku studenci będę mogli korzystać z nowego akademika. Na razie przygotowywany jest na 50 miejsc z możliwością zwiększenia tej liczby.

Poseł Dorota Rutkowska aktywnie wspiera skierniewicką PWSZ. W ubiegłym roku została wyróżniona przez władze uczelni odznaką „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”.