Gloria Artis dla lipieckiego jubilata

Jubileusz 80-lecia istnienia świętował Amatorski Zespół Regionalny im.
Władysława Stanisława Reymonta z Lipiec Reymontowskich. Uroczystości
rozpoczęła msza św. w lipieckim kościele parafialnym z udziałem wszystkich
członków zespołu w pięknej oprawie liturgicznej. Koncert jubileuszowy
połączony z wręczeniem odznaczeń i nagród odbył się w malowniczej scenerii
zagrody lipieckiej na terenie tamtejszego muzeum regionalnego.

Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, który przyznał zespołowi brązowy medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł.
Natomiast Prezydent RP Bronisław Komorowski za zasługi w kultywowaniu
i propagowaniu tradycji ludowych postanowił odznaczyć złotymi, srebrnymi i
brązowymi krzyżami zasługi 11 osób związanych z zespołem.

W zespole kierowanym przez Teresę Pszczółkę obecnie występuje 58 osób. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że wśród członków jest duża grupa młodzieży. Z
wdziękiem posługują się gwarą lipiecką i chętnie wkładają tradycyjne stroje
ludowe. W ciągu 80 lat działalności zespół dał ponad 600 koncertów zarówno w
kraju jak i za granicą.

W koncercie jubileuszowym zaprezentowane zostały obszerne fragmenty
programów „Wianki”, „Pierzawka” i „Wesele Boryny”. W uroczystościach
wzięli udział niemal wszyscy mieszkańcy Lipiec Reymontowskich, a także
wielu gości, a wśród nich Poseł na Sejm RP Dorota Rutkowska, Wojewoda
Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego
Witold Stępień, Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego Jan Białek, a
także aktorka Emilia Krakowska, odtwórczyni roli Jagny z filmu „Chłopi”.
Gospodarzami uroczystości byli: Danuta Łaska – Przewodnicząca Rady Gminy,
Jerzy Czerwiński – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie oraz Elżbieta Nowak –
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipcach Reymontowskich.