Dzień Wojska Polskiego w Skierniewicach

Uroczystości patriotyczne związane z Dniem Wojska Polskiego odbyły się na
pl. Jana Pawła II w Skierniewicach. W imieniu Sejmu RP kwiaty przy Pomniku
Niepodległości złożyła poseł Dorota Rutkowska.

Władze miasta reprezentowali: prezydent Leszek Trębski oraz wiceprezydenci
Beata Jabłońska i Piotr Łyżeń. Nie zabrakło także przedstawicieli wojska,
policji, straży pożarnej, organizacji kombatanckich, Towarzystwa Przyjaciół
Skierniewic, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz partii politycznych
m.in. Platformy Obywatelskiej.

Uroczysta msza św. z udziałem pocztów sztandarowych, wojska,
rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji
Piechoty, Miejskiej Orkiestry Dętej odprawiona została w kościele
garnizonowym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii panny.

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest 15 sierpnia
na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie
wojny polsko-bolszewickiej. Wzięło w niej udział także 126 ochotników ze
Skierniewic: uczniów Państwowego liceum i Gimnazjum im. B. Prusa wraz
z dyrektorem i nauczycielami. Święto wprowadzone zostało ustawą Sejmu z
30 lipca 1992 r. obowiązującą od 13 sierpnia 1992 r. 15 sierpnia jest również
liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej.