Dzieci ze Strobowa w Sejmie

20 wychowanków Domu Dziecka w Strobowie (powiat skierniewicki) było gośćmi poseł Doroty Rutkowskiej w Sejmie 7 maja. Zwiedzili gmach niższej izby parlamentu i wzięli udział w konkursie wiedzy o Sejmie. Największe wrażenie na dzieciach zrobiła sala posiedzeń.

Uczestnicy wycieczki zwiedzali Sejm z przewodnikiem, pracownikiem Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu oraz z poseł Dorotą Rutkowską. Wysłuchali też krótkich wykładów na temat historii polskiego parlamentaryzmu i procesu legislacyjnego, po których odbył się konkurs wiedzy o Sejmie. Pierwsze dziesięć osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytania, otrzymało nagrody, pozostałe – upominki.
Wycieczka zakończyła się wspólnym obiadem w restauracji sejmowej.

fot. Biuro Poselskie Doroty Rutkowskiej