Absolutorium dla władz miasta i powiatu

W ubiegłym tygodniu (27.06) poseł Dorota Rutkowska uczestniczyła w sesjach Rady Miasta Skierniewice i Rady Powiatu Skierniewickiego. Były to sesje absolutoryjne. Zarówno władze miasta, jak i powiatu otrzymały wotum zaufania i uzyskały absolutorium.

Podczas czwartkowej sesji za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Skierniewic Krzysztofowi Jażdżykowi zagłosowało 17 radnych. Dwóch było przeciw. Na sesji powiatowej 11 radnych było „za”, czterech wstrzymało się od głosu w głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu ze starostą Mirosławem Beliną na czele.
Na obydwu sesjach głosowania poprzedziły dyskusje nad raportem o stanie miasta i raportem o stanie powiatu za rok 2018.

fot. Biuro Poselskie Doroty Rutkowskiej