Nowy rok, nowa nazwa

30 września zainaugurowano rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach (dotychczas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Podczas uroczystości, w której wzięła udział poseł Dorota Rutkowska, wręczono wyróżnienia najlepszym absolwentom i przyjęto nowe osoby w poczet studentów. Wykład inauguracyjny „Stefan Batory jako inicjator reform w Królestwie Polskim 1576-1586” wygłosił dr hab. Aleksander Bołdyrew.

Ósmy marsz seniora

Około 70 osób wzięło udział w VIII Ogólnopolskim Marszu Seniora z kijami nordic walking w Skierniewicach. Najmłodsza uczestniczka miała cztery lata, najstarszy uczestnik 85 lat. Wydarzenie zorganizowała 29 września poseł Dorota Rutkowska. Podobne marsze, z inicjatywy innych posłanek należących do Parlamentarnej Grupy Kobiet, odbywają się na przełomie września i października w wielu miastach w Polsce.