Święto nauczycieli

Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty z terenu objętego nadzorem Łódzkiego Kuratorium Oświaty – Delegatury w Skierniewicach odbyła się w tym roku w Rawie Mazowieckiej.

Rodziewiczówna w Żelaznej

„Lato leśnych ludzi”, „Magnat”, „Wrzos” – jedne z najbardziej znanych książek Marii Rodziewiczówny. Autorka ostatnie chwile swojego życia spędziła w leśniczówce Leonów nieopodal Żelaznej. W dziesiątą rocznicę nadania jej imienia Gimnazjum w Żelaznej, w szkole została odsłonięta tablica upamiętniająca znakomitą polską pisarkę.

Jedenasty rok akademicki

Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęła rok akademicki 2013/2014 12 października. Uroczystość otworzył nowy rektor uczelni doc. dr Sylwester Bębas, witając wszystkich przybyłych gości, m.in.: posłów Dorotę Rutkowską i Artura Ostrowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura i wiceprezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Adama Karzewnika.

Młode poetki w sejmowych kuluarach

Trzy laureatki konkursu literackiego „O laur Bolesława Prusa” zwiedziły w czwartek, 26 września, Sejm. Konkurs w czerwcu zorganizowało Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, a patronatem objęła poseł Dorota Rutkowska. Wycieczka do Sejmu była nagrodą dla zwycięzców. Anna Pawlak ze skierniewickiego Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego oraz Sandra Winciorek i Michalina Michalak z LO […]