Debata o zdrowiu

Skierniewiccy radni miejscy i powiatowi wspólnie debatowali o zdrowiu. Połączona sesja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach 24 kwietnia. Wśród licznych gości zaproszonych na obrady była poseł Dorota Rutkowska. Celem wspólnego posiedzenia radnych było przeprowadzenie dyskusji na temat świadczenia opieki zdrowotnej na terenie Skierniewic i powiatu skierniewickiego oraz podjęcie stanowiska w sprawie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego […]

Rolnicy szukają możliwości rozwoju

34 osoby wzięły udział w spotkaniu informacyjnym dla rolników i mikroprzedsiębiorców, które odbyło się 11 kwietnia br. w Skierniewicach z inicjatywy Doroty Rutkowskiej – posła na Sejm RP, Mirosława Beliny – starosty powiatu skierniewickiego i Skierniewickiej Izby Gospodarczej. Prowadzący spotkanie – pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówili o możliwościach pozyskania przez rolników i mikroprzedsiębiorców dofinansowania […]

Mniej „elek” w Skierniewicach

Egzaminy na prawo jazdy kat. A i B, będą mogły być przeprowadzane we wszystkich miastach, w których władzę wykonawczą sprawuje prezydent. Obecnie egzaminy odbywają się w 49 Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego znajdujących się w miastach na prawach powiatu. Stosowna nowelizacja ustawy została przegłosowana na posiedzeniu Sejmu 5 kwietnia 2013 r. Z 440 posłów biorących udział […]

In vitro

Temat, który ostatnio zajmuje chyba najwięcej miejsca w dyskusjach publicznych, to kwestia regulacji prawnych jakim ma być poddana metoda zapłodnienia, czy jak ktoś woli poczęcia dziecka – in vitro. Myślę, że nie jestem wyjątkiem wśród posłów, który znajduje się pod presją. Wiem też, że w którymś momencie będę musiała nacisnąć guzik w głosowaniu. Jako poseł […]

Spotkanie dla rolników

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania przez rolników i mikroprzedsiębiorców dofinansowania ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, dostępnych w 2013 roku, organizują: Dorota Rutkowska – poseł na Sejm RP, Mirosław Belina – starosta powiatu skierniewickiego oraz Konstanty Marat – prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia br. w godz. 10 – […]