20-lecie ARiMR

Logo-20-lat-ARiMR-2„Wsparcie, pomoc, rozwój” – Konferencja o takim tytule odbyła się 19 maja br. w Brzezinach. Głównym tematem poniedziałkowego spotkania było podsumowanie 20 lat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej w Łódzkiem. Pani poseł Dorota Rutkowska miała okazję uczestniczyć w tym spotkaniu. W programie konferencji znalazła się m.in. prezentacja przykładów dobrych praktyk oraz bilans zysków i strat tej polityki widziane oczami beneficjentów. Omówiono również kształt polityki rolnej i nowe możliwości pojawiające się w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.


ARiMR jest największą w Europie instytucją rozdzielającą fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Polska jest głównym beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Otrzymaliśmy ponad 17,4 mld euro. W nowej perspektywie ma być to aż 42,4 mld euro. Od 1994 roku Agencja wypłaciła beneficjentom 210 mld zł, z czego ponad 198 mld zł od czasu przystąpienia Polski do struktur unijnych. Od dekady w ramach dopłat bezpośrednich wypłacono 103 mld zł.

_DSC7772

Prężnie działający Łódzki Oddział Regionalny wypłacił w latach 2002-2013 ponad 12 mld zł z czego ponad połowę stanowiły dopłaty bezpośrednie. Rolnictwo w naszym województwie stanowi dosyć dużą część struktury gospodarczej. 54% powierzchni terenu stanowią użytki rolne, a na jego terenie prowadzonych jest 128 tys. gospodarstw (z czego 98% to gospodarstwa powyżej 1 ha).

_DSC7787

Podczas Konferencji zwrócono szczególną uwagę na pozytywne efekty prowadzonej polityki rolnej, do których należą m.in.:

  1. modernizacja gospodarstw rolnych;
  2. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy;
  3. wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
  4. ułatwianie startu młodym rolnikom;
  5. przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

_DSC7848