20 lat Parlamentarnej Grupy Kobiet

„Kobieca strona życia. Przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna” – pod takim hasłem 7 marca br. odbyła się w Sejmie konferencja z okazji 20-lecia Parlamentarnej Grupy Kobiet. Na zaproszenie poseł Doroty Rutkowskiej, członkini PGK, w spotkaniu wzięło udział kilka pań ze Skierniewic, Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas konferencji podkreślano rolę kobiet w życiu. Ich siła, charakter i profesjonalizm to cechy, które sprawiają, że kobiety mogą i powinny być traktowane na równi z mężczyznami w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym.

Parlamentarna Grupa Kobiet powstała 20 lat temu pod nazwą Koło Parlamentarne Kobiet. Obecna nazwa funkcjonuje od 11 stycznia 2012 r. – Dla działalności PGK był to trudny czas, transformacja ustrojowa, reformy ekonomiczne, świat wtedy bardziej niż dziś zdominowany był przez mężczyzn – wspominała przewodnicząca Bożena Szydłowska.
Parlamentarna Grupa Kobiet skupia przedstawicielki wszystkich ugrupowań politycznych Sejmu i Senatu, liczy 56 parlamentarzystek. Głównym celem ich działalności jest walka o sprawy kobiet, dostosowanie polskiego ustawodawstwa do norm wynikających z ratyfikowanych przez rząd międzynarodowych konwencji i umów oraz wdrażanie zaleceń Rady Europy i Unii Europejskiej w zakresie polityki równościowej i ochrony praw kobiet.
Założeniem konferencji była prezentacja aktywności kobiet w różnych obszarach życia społecznego, politycznego i kulturowego. Podczas spotkania wyróżniono tytułem honorowej przewodniczącej Barbarę Labudę, założycielkę i pierwszą przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Oprócz parlamentarzystek w konferencji wzięli udział m.in.: przedstawiciele środowisk naukowych (współorganizatorem spotkania był Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i reprezentantki środowisk kobiecych.