150 lat powiatu skierniewickiego

Powiat skierniewicki obchodzi w tym roku 150-lecie powstania. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 13 stycznia, podjęto uchwałę o ustanowieniu roku 2017 rokiem jubileuszowym. Radni wszystkich kadencji oraz przyjaciele powiatu otrzymali pamiątkowe medale. Wśród uhonorowanych znalazła się Dorota Rutkowska, poseł na Sejm RP. – To była piękna, podniosła uroczystość – mówi parlamentarzystka.

Powiat skierniewicki powstał na mocy ukazu carskiego z 31 grudnia 1866r. w nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego. Uroczystość inauguracji pierwszego urzędu powiatowego odbyła się 13 stycznia 1867r. W chwili utworzenia nowy podział należał do Guberni Warszawskiej. Pierwszym Naczelnikiem Urzędu Powiatowego w Skierniewicach był porucznik Szałamow. Od 8 września 1915r. zarząd nad powiatem objęli Niemcy. Wyzwolenie tych terenów spod okupacji niemieckiej nastąpiło 12 listopada 1918r. Po dokonaniu w 1919r. nowego podziału administracyjnego kraju powiat skierniewicki wszedł w skład województwa warszawskiego. Pierwszym starostą powiatu skierniewickiego w 1919r. mianowany został Wacław Gajewski. Gajewski był m.in. inicjatorem budowy gmachu Domu Sejmikowego, który został przekazany do użytku społeczeństwu po czterech latach budowy 12 czerwca 1927r. Następnie uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 9 grudnia 1972r. powiat podzielony został na miasto Skierniewice oraz siedem gmin. Z kolei 1 czerwca 1975r., po wdrożeniu dwustopniowego podziału terytorialnego kraju, powiat skierniewicki został zlikwidowany, a jego obszar włączony do województwa skierniewickiego. Po 23 latach, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju, Dom Sejmikowy stał się znowu siedzibą władz powiatu skierniewickiego, tym razem ziemskiego. Nowy powiat o obszarze 756km kw. obejmuje dziewięć gmin. Został utworzony z dniem 1 stycznia 1999r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r.

2

4

fot. infoskierniewice.pl