Nowy rok, nowa nazwa

30 września zainaugurowano rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach (dotychczas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Podczas uroczystości, w której wzięła udział poseł Dorota Rutkowska, wręczono wyróżnienia najlepszym absolwentom i przyjęto nowe osoby w poczet studentów. Wykład inauguracyjny „Stefan Batory jako inicjator reform w Królestwie Polskim 1576-1586” wygłosił dr hab. Aleksander Bołdyrew.

Ósmy marsz seniora

Około 70 osób wzięło udział w VIII Ogólnopolskim Marszu Seniora z kijami nordic walking w Skierniewicach. Najmłodsza uczestniczka miała cztery lata, najstarszy uczestnik 85 lat. Wydarzenie zorganizowała 29 września poseł Dorota Rutkowska. Podobne marsze, z inicjatywy innych posłanek należących do Parlamentarnej Grupy Kobiet, odbywają się na przełomie września i października w wielu miastach w Polsce.

Jubileusz banku

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach istnieje 120 lat. Uroczystość z tej okazji odbyła się w kinoteatrze Polonez 27 września. Podczas gali wręczono nagrody najbardziej zasłużonym pracownikom. Wieczór uświetnił występ muzyczny tenorów, a impreza zakończyła się kolacją i urodzinowym tortem.

Kilkudziesięciu gości na Wiejskiej

Ponad 80 osób zwiedziło Sejm z poseł Dorotą Rutkowską 23 września. Gośćmi parlamentarzystki byli najpierw szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach, później siódmo- i ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Godzianowie (pow. skierniewicki) i na końcu laureatki konkursu literackiego „O laur Bolesława Prusa”.

Nowa siedziba CCIFP

Na 4. piętrze budynku Nowogrodzka Square w Warszawie mieści się nowe biuro Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). Uroczyste otwarcie odbyło się 16 września. Wzięli w nim udział m.in.: ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, kadra zarządzająca firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej oraz zarząd CCIFP. Wśród zaproszonych gości była także poseł Dorota Rutkowska, przewodnicząca Polsko-Francuskiej Grupy […]

Laureaci konkursu w Sejmie

Troje laureatów tegorocznego Konkursu wiedzy o Sejmie, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, zwiedziło 11 września Sejm. Młodzież była na Wiejskiej na zaproszenie poseł Doroty Rutkowskiej, która od kilku lat, przy współpracy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, organizuje konkurs w Skierniewicach.